Narodziny dziecka – nie zapomnij o formalnościach

Narodziny potomka budzą mnóstwo emocji, wśród których dominują bez wątpienia radość i wzruszenie. Maleństwo wita cała rodzina i rozpoczyna się nowy etap – opieka nad nowo narodzonym maluszkiem. Czas też na dopełnienie formalności po narodzinach dziecka! Dobrze jest mieć w tej materii rozeznanie już wcześniej, by niczego nie przeoczyć.

Sporo rodzin pobiera na przykład tak zwane becikowe – jednorazowe świadczenie wypłacane rodzicom czy prawnym opiekunom dziecka w wysokości 1000 złotych. By je otrzymać należy pojawić się w urzędzie gminy albo miejskim ośrodku pomocy społecznej właściwym dla miejsca zamieszkania z wypełnionym wnioskiem, odpisem aktu urodzenia dziecka (oddaje się kserokopię), dowodem osobistym (oryginał do wglądu, ksero dla urzędu) oraz potwierdzeniem, że wcześniej drugi rodzic nie pobrał już świadczenia. Niezbędny będzie również dokument wystawiony przez lekarza prowadzącego ciążę bądź też przez położną, że kobieta podlegała opiece medycznej od 10 tygodnia ciąży.

Określonych formalności trzeba również dopełnić w przypadku ubiegania się o zasiłek 500+ na drugie dziecko i każde kolejne narodzone, a także na pierwsze jednak po spełnieniu warunków związanych z dochodami. Wystarczy jak najszybciej złożyć wniosek w urzędzie gminy, miasta, ośrodku pomocy społecznej czy przez Internet. Jednak jeśli sprawa dotyczy pierwszego dziecka dołączyć należy zaświadczenie o dochodach, które nie mogą przekraczać 800 złotych na członka rodziny na miesiąc.

Wyżej wymienione, jak i inne niezbędne pierwszoplanowe formalności – zarejestrowanie dziecka, nadanie mu numeru PESEL, meldunek, zgłoszenie do przychodni i miejsc pracy rodziców – trzeba skrupulatnie zaplanować. Wówczas sprawy nie wymkną się spod kontroli i rodzice z zadowoleniem oddadzą się pielęgnacji wyczekiwanego maleństwa.

Top content