Naturalne poronienie nie działa

Poronienie dla wielu kobiet jest traumą, która je dotyka w czasie wyjątkowego oczekiwania na dziecko. Inne kobiety widzą w nim szansę na terminację stanu, którego się nie spodziewały.

Tendencja do wywołania quasi naturalnego poronienia stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia i życia matki. Brak legalnej aborcji skłania kobiety do korzystania ze świadczeń medycznych w tajemnicy i w często wątpliwych sanitarnie warunkach. Obecne nowelizacje prawa karnego i działania prokuratur utrudniają znacząco dostęp do środków wczesnoporonnych. Kobiety wdrażają często w praktykę poronienie na własne życzenie, co nie zawsze jest bezpieczne oraz skuteczne.

Czynniki prowokujące poronienie samoistne

Sprowokowanie poronienia jest możliwe przy zachowaniu odpowiednich zasad bezpieczeństwa i mając pewność, że istnieje dostęp do profesjonalnej opieki medycznej.

Wiele kobiet korzysta przy próbach poronienia z metod o nikłej skuteczności. Do takowych zaliczyć należy ciepłe kąpiele, korzystanie z dużych ilości alkoholu, sauny, stosowanie narkotyków na początku pierwszego trymestru. Powszechne jest również narażenie się na zakażenia mogące stanowić zagrożenie dla płodu.

Drastyczne próby przerwania ciąży

Wiele kobiet chcących porobić próbuje korzystać z przeróżnych usług polegających na wywołania poronienia. Częste są mechaniczne próby rozwiązania szyjki macicy i wprowadzania środków żrących lub drażniących. Takie procedury stanowią bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia kobiety. Liczne kobiety decydują się również na samodzielne przerywanie ciąży, uwzględniające zastosowanie narzędzi mechanicznych, jak wieszaki, pręty i inne podobne przedmioty.

Jak poronić bezpiecznie?

Na terenie Polski działają liczne organizacje międzynarodowe, które umożliwiają kobietom otrzymanie preparatów wczesnoporonnych. Rozsyłają one przesyłki z tabletkami drogą pocztową, wraz z informacjami odnośnie zachowania się kobiety po zastosowaniu preparatów. Wiele kobiet wybiera również pomoc dostępną za granicą kraju, w których aborcja jest legalna.

Top content