Dlaczego ubezpieczyciele pytają o liczbę dzieci?

Liczy się prawdopodobieństwo szkody

Zacznijmy od tego, że przy wyliczeniu składki na ubezpieczenia OC i AC towarzystwa uwzględniają wiele różnych czynników, które kształtują jej wysokość. Począwszy od tych najoczywistszych, np. wiek, doświadczenie w roli kierowcy czy liczba szkód na koncie, skończywszy na zdecydowanie bardziej nietypowych, jak miejsce zameldowania, stan cywilny czy właśnie liczba dzieci. Wszystkie te aspekty mają jeden, wspólny mianownik – w oczach towarzystwa ubezpieczeniowego świadczą o prawdopodobieństwie spowodowania szkody przez kierowcę.

Wydaje się to dość logiczne – w końcu ktoś, kto ma mniejsze doświadczenie za kierownicą, stwarza większe zagrożenie na drodze i powoduje więcej szkód niż osoby z wieloletnim stażem za kółkiem. Nie są to bynajmniej teorie wyssane z palca, lecz twarde dane potwierdzone policyjnymi statystykami, na podstawie których towarzystwa obliczają ryzyko ubezpieczeniowe dla poszczególnych grup osób. Jasno pokazuje to kalkulator OC – kalkulator-oc-ac.auto.pl – przy kalkulacji składki wystarczy zmienić zaledwie jeden parametr, jakim jest wiek kierowcy, np. z 40 na 23 lata, a cena skoczy jak szalona. Tylko co do tego ma liczba dzieci? Być może się zdziwisz, ale sporo.

Bezpieczna jazda rodzica

Żeby uzmysłowić Ci, dlaczego liczba potomstwa wpływa na bezpieczeństwo i szkodowość jazdy, odpowiedz sobie na pytanie: kto porusza się po drogach ostrożniej – ojciec dowożący dwoje dzieci do przedszkola czy samotny mężczyzna wiozący znajomych na imprezę? Wydaje się oczywiste, że spokojniej jeździ ojciec małych dzieci, co zresztą potwierdzają dane, które pokazują, że statystycznie rodzice powodują na drodze mniej szkód niż osoby nieposiadające potomstwa. Właśnie dlatego warto być mamą lub tatą, jeśli liczy się na jak najniższą cenę polisy OC lub AC.

Analogicznie sytuacja wygląda w przypadku kierowców, którzy są w związku małżeńskim – ich składki są zasadniczo niższe niż osób samotnych. Towarzystwa wychodzą bowiem z tego samego założenia jak w przypadku liczby dzieci, uznając, że mężowie i żony jeżdżą bezpieczniej niż single, czego zresztą również dowodzą statystyki. Jeżeli więc interesuje Cię najtańsze OC w 2017, jako osoba samotna i bezdzietna nie masz się co go spodziewać.

Top content