Smart city, czyli jakie to są inteligentne miasta?

Wiele ostatnio mówi się o inteligentnych miastach. I w sumie jest to bardzo logiczne chociażby z uwagi na to, że z każdej strony zalewają nas kolejne technologie, które sprawiają, że prawdziwe smart city to nie tylko mrzonka i odległa przyszłość, ale realna rzeczywistość, z którą wkrótce wszyscy będziemy mieli okazję się zapoznać. A zanim moje rodzinne miasto stanie się miastem inteligentnym chciałbym zapoznać moich czytelników z informacjami odnośnie tego typu miasta, aby każdy miał świadomość co to jest smart city.

Czym jest smart city?

Idea tworzenia inteligentnych miast pojawiła się w głowach właścicieli firm technologicznych, którzy doskonale zdają sobie sprawę z pewnych faktów. Otóż okazuje się, że w miastach stale przybywa ludzi, a w perspektywie 20-30 lat będzie ich jeszcze więcej. Efekt tego będzie taki, że rejony miejskie będą jeszcze bardziej zaludnione, niż w chwili obecnej, a co za tym idzie życie w tych miastach może być utrudnione. I tutaj właśnie pojawia się idea inteligentnych miast, które życie to miałyby usprawniać.

Jeśli chcesz usłyszeć książkową definicję terminu smart city, to zapamiętaj, że pochodzi on z języka angielskiego i w dosłownym tłumaczeniu oznacza właśnie inteligentne miasto. Ale nie tylko, bowiem słowo smart w języku angielskim znaczy o wiele więcej. Trzymając się książkowej definicji inteligentnego miasta muszę powiedzieć, że jest to miasto wykorzystujące technologie informacyjno komunikacyjne w celu, jakim jest zwiększenie interaktywności i wydajności infrastruktury miejskiej oraz jej komponentów składowych. Technologie te wykorzystywane są również do podniesienia świadomości mieszkańców.

Na cóż nam jednak definicja książkowa, która prawdę mówiąc niewiele nam mówi. Lepiej wymienić zestaw cech charakterystycznych dla inteligentnych miast, które zrozumieć będzie nam o wiele łatwiej.  Otóż efektem stworzenia smart city jest upowszechnienie dostępu do informacji o mieście, planach jego rozwoju itp., sprawniejsze załatwianie różnego rodzaju spraw w urzędach czy instytucjach miejskich, zdecydowanie lepsze warunki do inwestowania w mieście, sprawniejsza komunikacja, efektywniejsze działanie służb miejskich, poprawa stanu środowiska, zdecydowanie lepsze bezpieczeństwo mieszkańców, wiele ciekawych możliwości spędzenia wolnego czasu na imprezach kulturalnych czy sportowych, aktywny udział osób mieszkających w mieście w jego rozwoju i ulepszaniu.

Jak widać jednym z głównych zadań inteligentnych miast jest nie tylko ulepszanie życie mieszkańców, ale też dawanie im możliwości wpływu na to, jak miasto funkcjonuje. A co za tym idzie korzyść z tego typu miasta ma nie tylko ono samo wraz z osobami nim zarządzającymi, ale też mieszkańcy i to właśnie jest główną ideą smart city. Mówiąc krótko i zwięźle: smart city to z założenia idealne miejsce do życia, funkcjonowania i prowadzenia biznesu.

inteligentne miasto

Jak stworzyć inteligentne miasto?

Skoro wiemy już czym jest inteligentne miasto, to teraz warto zastanowić się nad tym jak stworzyć smart city. Już na starcie trzeba wiedzieć, że nie jest to proces prosty i krótkotrwały, ale nie jest też nierealny do zrealizowania, o czym z resztą za chwilę się przekonasz.

Pewnie domyślasz się, że do stworzenia inteligentnego miasta nie wystarczy sam zakup najnowszego sprzętu i najnowszych technologii. Otóż najważniejsze jest tutaj opracowanie odpowiednich metod i procedur pozwalających na korzystanie z możliwości tych technologii. Osoby zarządzające miastem wprowadzające do niego kolejne elementy smart city musi wykazać się wytrwałością i determinacją mając świadomość z jak trudnym procesem ma się do czynienia. Planując stworzenie miasta inteligentnego należy również zadbać o kontakty z mieszkańcami, którzy o procesie tym muszą być stale uświadamiani, muszą oni bowiem aktywnie w nim uczestniczyć. Bez mieszkańców inteligentne miasto nie będzie bowiem nigdy należycie funkcjonować.

Jednym z pierwszych kroków przy tworzeniu smart city jest uporządkowanie zasobów aktualnych danych, które wykorzystywane mają być przed administrację, a udostępniane mieszkańców. Kwestie te mają usprawnić załatwianie wszelkich spraw urzędowych, a także poznawanie miasta.

Następnie zarządzający miastem wraz z mieszkańcami muszą odpowiedzieć sobie na pytanie odnośnie tego, co jest dla nich najważniejsze. I od tego sektora unowocześniać należy miasto. Najczęściej chodzi tutaj o komunikację publiczną, którą dostosowuje się do warunków smart city w pierwszej kolejności. A później zająć trzeba się kolejnymi kwestiami w zakresie zarządzania, gospodarowania, mobilności, środowiska naturalnego, mieszkańców i warunków życia.

Przykłady smart cities

Czytając ten artykuł pewnie zastanawiacie się jakie na dzień dzisiejszy są najpopularniejsze inteligentne miasta. Według danych udostępnianych przez stronę smart-cities.eu, która pomaga w klasyfikacji inteligentnych miast najlepiej do tych norm dostosowane są miasta takie jak: Luksemburg, Aarhus w Danii oraz Umeaa w Szwecji. Jeśli chodzi o nasz kraj, to w Polsce wyróżnić należy Rzeszów, Bydgoszcz i Szczecin.

Prawda jest jednak taka, że każde z miast, w którym obecnie żyją ludzie jest w jakimś stopniu inteligentne. Zastanowić się należy jedynie nad tym w jakim i czy przypadkiem nie byłoby korzystnie tego zmienić.

smart city

Artykuł przygotowany przy współpraca z arcanagis.pl – specjalistami od smart city

Top content