Twój samochód uległ zniszczeniu przez nieznanego sprawcę? Sprawdź, co gwarantuje Ci autocasco

Twój samochód uległ zniszczeniu przez nieznanego sprawcę? Sprawdź, co gwarantuje Ci autocasco

Większość kierowców ogranicza się wyłącznie do obowiązkowej polisy OC, zupełnie bagatelizując znaczenie ubezpieczenia autocasco. Tymczasem dodatkowa ochrona ubezpieczeniowa pozwala uniknąć poważnych wydatków związanych z nieoczekiwanymi zdarzeniami losowymi. Dzięki odpowiednio dobranej polisie można liczyć na wypłatę odszkodowania nie tylko w razie uszkodzenia samochodu na skutek kolizji z innym samochodem czy zwierzęciem. Ubezpieczenie autocasco może obejmować również zniszczenia spowodowane działaniem wandali.

Za uszkodzenia samochodów odpowiadają głównie nietrzeźwi wandale – tak wynika z policyjnych statystyk. Co jakiś czas głośno o doniesieniach związanych z „seryjnym” niszczeniem karoserii, ogumienia oraz innych elementów pojazdów zaparkowanych na niestrzeżonych parkingach osiedlowych. Czasami uszkodzenia powodują nieuważni kierowcy, którzy próbują zaparkować samochód na ciasnym parkingu w galeriach handlowych, itp.

Uszkodzenie przez nieznanego sprawcę a ubezpieczenie OC

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG) może wypłacić odszkodowanie w sytuacji, gdy uszkodzenia dokonał nieznany sprawca, a szkody zostały wyrządzone na osobach. Oznacza to, że zarysowania karoserii, urwanie lusterka czy wybicie szyby nie są zdarzeniami kwalifikującymi się do wypłaty odszkodowania z UFG.  W efekcie właściciel pojazdu wszelkie koszty naprawy musi pokryć we własnym zakresie.

Uszkodzenie auta przez wandala a ubezpieczenie autocasco

O ile ubezpieczenie OC nie pozwala uzyskać odszkodowania w razie uszkodzenia auta przez nieznanego sprawcę, tak ubezpieczenie autocasco wyróżnia się bardzo szerokim zakresem ochrony ubezpieczeniowej. Dzięki temu istnieje możliwość ubiegania się o wypłatę odszkodowania z AC, gdy dojdzie do uszkodzenia auta przez nieznanego sprawcę.

Odpowiednio dobrana polisa zapewnia finansową rekompensatę nie tylko w razie uszkodzenia pojazdu na skutek zderzenia z innym pojazdem, zwierzęciem czy obiektem. Można ubezpieczyć samochód w razie kradzieży oraz aktów wandalizmu – nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Warto podkreślić, że o wypłatę odszkodowania można ubiegać się niezależnie od wielkości szkody. Równie dobrze może to być jedynie drobne zarysowanie albo cały wgnieciony bok.

Jak zgłosić szkodę?

Jeżeli samochód został uszkodzony przez nieznanego sprawcę, a właściciel wykupił ubezpieczenie autocasco, można ubiegać się o wypłatę odszkodowania. Jednak przed zgłoszeniem szkody ubezpieczycielowi należy sprawdzić, czy umowa przewiduje rekompensatę w przypadku aktów wandalizmu. Warto bowiem mieć świadomość, że zakres ubezpieczenia AC jest różny w zależności od wybranego wariantu.

Jeśli polisa AC faktycznie obejmuje akty wandalizmu, wówczas można zgłosić się do ubezpieczyciela:

  • osobiście w najbliższym oddziale
  • telefonicznie, dzwoniąc na infolinię
  • mailowo lub za pomocą formularza kontaktowego.

Zgłaszając szkodę, trzeba podać nie tylko dane właściciela ubezpieczonego auta oraz numer polisy, ale również kilka innych cennych informacji. Należy dokładnie opisać zdarzenie oraz uszkodzenia – niekiedy wymagane będzie dołączenie zdjęć uszkodzeń. Po zgłoszeniu szkody ubezpieczyciel wyśle rzeczoznawcę, który wyceni wartość poniesionych strat. Następnie właściciel pojazdu otrzyma odszkodowanie lub zostanie zlecona naprawa auta w wyznaczonym warsztacie samochodowym – w zależności od wybranego wariantu rozliczenia (wariant kosztorysowy lub wariant warsztatowy).

Warto pamiętać, że właściciel pojazdu ma ograniczony czas na zgłoszenie szkody – zwykle jest to do 7 dni. W przypadku uszkodzeń spowodowanych przez nieznanego sprawcę, należy skontaktować się z ubezpieczycielem tak szybko jak to możliwe. Zbyt opieszałe działanie może być powodem do odmowy wypłaty odszkodowania.

Uwaga na wyłączenia i inne warunki ubezpieczenia

Zgłaszając szkodę, wielu kierowców doznaje rozczarowania: towarzystwo ubezpieczeniowe odmawia wypłaty odszkodowania lub kwota jest niższa niż wynika to z wyceny rzeczoznawcy. Czy takie postępowanie jest zasadne?

Okazuje się, że tak – wszystko zależy od zapisów umowy. Bardzo często zdarza się, że ubezpieczyciel ma prawo do odmowy wypłaty odszkodowania, jeśli szkoda została zgłoszona zbyt późno lub ubezpieczyciel dopatrzył się rażących zaniedbań. Ponadto warto zwrócić uwagę na tzw. udział własny w szkodzie oraz franszyzę integralną – elementy, które zmniejszają wysokość składki, a jednocześnie ograniczają odpowiedzialność towarzystw ubezpieczeniowego.

  • Jeżeli szkoda została wyceniona na kwotę równą lub niższą franszyzie integralnej, ubezpieczyciel może odmówić wypłaty rekompensaty.
  • Jeśli szkoda została wyceniona na kwotę wyższą niż udział własny w szkodzie, kwota odszkodowania zostaje pomniejszona o udział ubezpieczonego.

Warto więc dokładnie zapoznać się z ogólnym warunkami ubezpieczenia (OWU), aby w momencie ubiegania się o odszkodowanie, uniknąć rozczarowania spowodowanego odmową lub zaniżeniem kwoty.

Top content