Złote myśli i cytaty o dzieciach, które warto znać

Pamiętam czasy, kiedy nie mogąc zasnąć brałem do ręki jedną z książek znajdujących się na mojej szafce. Miałem tam różne pozycje od książek przygodowych, przez sensacyjne i historyczne po encyklopedie. Moją uwagę zawsze przykuwała jednak jedna książka, nazywała się „Cytaty świata”, o ile się nie mylę. A mogę się mylić, bo dawno już jej nie czytałem i troszkę się za nią stęskniłem.

W każdym razie lubiłem czytać tę książkę. Znajdowały się w niej cytaty związane z różnymi krajami. Otwierałem sobie książkę na losowej stronie i czytałem cytaty związane z danym słowem. Pod każdym cytatem wymieniony był kraj jego pochodzenia.

Teraz, po upływie lat, stwierdzam, że czytanie tej książki było jedną z najmądrzejszych rzeczy, które zdarzało mi się robić nie tylko w moim łóżku, ale w moim pokoju. Czytając cytaty można się wiele nauczyć, można poznać kulturę danego kraju. No i można się podnieść na duchu.

Najpopularniejsze cytaty o dzieciach

Tym właśnie sposobem przechodzę do sedna dzisiejszego wpisu, którym jest wymienienie kilku cytatów i złotych myśli o dzieciach. Sądzę, że zdania te znać powinien każdy rodzic. I powinien do nich wracać w chwilach kryzysu i zdenerwowania na dziecko. Przynajmniej na mnie działają one łagodząco i przypominają, że dziecko jest wspaniałą istotą, która przed chwilą kaleczyła świeżo wymalowaną ścianę łyżką do butów nie z czystej złośliwości, ale po prostu z przypadku. Zachęcam więc do lektury, a w przyszłości do dzielenia się tymi cytatami z dziećmi. Bo i one mogą się z nich sporo nauczyć.

„Dziec­ko naj­więcej miłości pot­rze­buje wte­dy, gdy naj­mniej na nią zasługuje.”

Andrzej Majewski

„Dziec­ko może nau­czyć do­rosłych trzech rzeczy: cie­szyć się bez po­wodu, być ciągle czymś zajętym i do­magać się – ze wszys­tkich sił – te­go, cze­go pragnie.”

Paulo Coelho

„Kiedy śmieje się dziec­ko, śmieje się cały świat.”

Janusz Korczak

„Dziec­ko jest chodzącym cu­dem, je­dynym, wyjątko­wym i niezastąpionym.”

Phil Bosmans

„Do­rośli nig­dy nie pot­ra­fią zro­zumieć. A dzieci bar­dzo męczy ko­nie­czność stałego objaśniania.”

Antoine de Saint-Exupéry

„Nie usu­waj sprzed nóg swoich dzieci wszys­tkich ka­mieni, bo mogą kiedyś głową uderzyć w mur.”

Robert Francis Kennedy

„Naj­ważniej­szy obo­wiązek wo­bec dzieci to dać im szczęście.”

Alen Baxton

„Ucz swo­je dzieci mil­czeć. Mówić nauczą się same.”

Benjamin Franklin

„Dzieci na­juważniej słuchają, kiedy mówi się nie do nich.”

Eleonora Roosevelt

„Dzieci ani szkla­nek w do­mu nig­dy nie za dużo.”

Mikołaj Żdan

„Trzy rzeczy zos­tały z ra­ju: gwiaz­dy, kwiaty i oczy dziecka.”

Alighieri Dante

„Człowiek, który ma dzieci, nie potrzebuje aniołów.”

Graham Masterton

Cytaty o dzieciach Jana Pawła II

O dzieciach bardzo często wypowiadał się nasz wspaniały rodak, jakim był Jan Paweł II, teraz już Święty. Sądzę, że warto zapamiętać te cytaty, a także zadbać o to, aby jak najwięcej się z nich nauczyć.

„Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo, projektem, który nieustannie się urzeczywistnia, przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta.”

Jan Paweł II

„Pragnę… wypowiedzieć tę radość, jaką dla każdego z nas stanowią dzieci, wiosna życia, zadatek przyszłości każdej dzisiejszej ojczyzny.”

Jan Paweł II

„Troszcząc się o każde dziecko przychodzące na świat i otaczając je czułą i rzetelną opieką, Kościół wypełnia swoje podstawowe posłannictwo.”

Jan Paweł II

„Dziecko jest najpiękniejszym darem dla rodziny, dla narodu. Nigdy nie odrzucajmy tego daru Boga.”

Jan Paweł II

„Każde dziecko na ziemi ma tę samą godność w oczach Bożych.”

Jan Paweł II

„Człowiek chwali Boga poprzez to, że idzie w życiu za głosem swego powołania. Pan Bóg powołuje każdego człowieka,a Jego głos daje znać o sobie już w duszy dziecka.”

Jan Paweł II

Przeczytaj również: wydawnictwa książek dla dzieci i młodzieży.

Cytaty o dzieciach Janusza Korczaka

„O dzieciach często wypowiadał się również Janusz Korczak, jego cytaty robią wspaniałe wrażenie i warto pamiętać i o nich, poniżej przedstawiam kilka przykładów.”

Janusz Korczak

„Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz. Jeśli nie wie – wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż.”

Janusz Korczak

„Dziecko jest pergaminem szczelnie zapisanym drobnymi hieroglifami, których część tylko zdołasz odczytać, a niektóre potrafisz wytrzeć lub tylko zakreślić i własną zapełnisz treścią.”

Janusz Korczak

„Dziecko chce wiedzieć, czyś sam widział, czy wiesz od innych, skąd wiesz; chce, żeby odpowiedzi były krótkie i stanowcze, zrozumiałe, jednobrzmiące, poważne, uczciwe.”

Janusz Korczak

„Dziecko przywiązuje się do lalki, szczygła, kwiatka w doniczce, bo nie ma jeszcze nic więcej i więzień lub starzec tak samo się przywiązują, bo już nic nie mają.”

Janusz Korczak

„Jeśli umiecie diagnozować radość dziecka i jej natężenie, musicie dostrzec, że najwyższą jest radość pokonanej trudności, osiągniętego celu, odkrytej tajemnicy. Radość tryumfu i szczęście samodzielności, opanowania, władania”

Janusz Korczak

„Czym jest dziecko? Czym jest bodaj tylko fizycznie? Jest ustrojem rosnącym.”

Janusz Korczak

„Dorosłym się zdaje, że dzieci są łakome i chciwe. Nie. Jeśli się kogo nie lubi, to i podarek jego nieprzyjemny.”

Janusz Korczak

„…dzieci są zawsze męczennikami obawy o ich rzekomą pomyślność; najcięższe krzywdy mają w tej obawie swe źródło.”

Janusz Korczak

Cytaty o dzieciach z Biblii

Biblia to jedna z najmądrzejszych ksiąg, z którymi możemy spotkać się w czasie naszego życia. Nie mówię tu tylko o kwestiach związanych z Bogiem i wiarą, ale też biznesem, podejściem do życia, a także rodzicielstwem. Poniżej przedstawiam kilka cytatów o dzieciach, których źródłem jest właśnie Biblia.

„Nie kocha syna, kto rózgi żałuje, kto kocha go — w porę go karci.”

„Czcij ojca swego i matkę swoją, aby długo trwały twoje dni w ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie.”

„Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim; albowiem Pan ma w tym upodobanie.”

„Niechaj cię nikt nie lekceważy z powodu młodego wieku; ale bądź dla wierzących wzorem w postępowaniu, w miłości, w wierze, w czystości.”

„Dzieci to dar Boży, który potwierdza, że Bóg jest Stwórcą i Panem życia, rozdającym obficie swoje błogosławieństwo w stwarzaniu nowego życia.”

„Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo niebieskie”

Cytaty o dzieciach z Małego Księcia

Jedna z moich ulubionych książek, którą czytałem po raz pierwszy mając może czternaście raz. Szczerze mówiąc nie wiem dlaczego książkę tę każe się czytać dzieciom w tak młodym wieku, one nie są w stanie jej zrozumieć. W każdym razie później zrozumieć ją można, a kilka cytatów o dzieciach warto z niej zapamiętać.

„Dorośli nigdy nie rozumieją niczego sami i dzieci są zmęczone wiecznym udzielaniem im wyjaśnień.”

„Przecież wszyscy dorośli byli kiedyś dziećmi. (Ale niewielu z nich pamięta o tym).”

„Dorośli nigdy nie potrafią sami zrozumieć. A dzieci bardzo męczy konieczność stałego objaśniania.”

„Jedynie dzieci wiedzą, czego szukają.”

cytaty i złote myśli o dzieciach

Znasz inne cytaty o dziecku?

Każdy z nas zdaje sobie sprawę z tego, że dziecko to istota niesamowita. Potrafi wzbudzać emocje, o jakich nie śnił nikt z nas. Bycie rodzicem to ogromna odpowiedzialność i radość, ale też stres, nerwy i gorsze dni. Wierzę, że dzięki zamieszczonym tutaj cytatom o dzieciach nawet w czasie tych dni najgorszych poczujesz radość z rodzicielstwa i jeszcze większą miłość do swojego dziecka. Pamiętaj, że dzieci sprawiają, że stajemy się lepszymi ludźmi. Ciesz się ich radością, uśmiechem i ich obecnością. Jeśli znasz inne znane cytaty o dziecku, których nie umieściłem na mojej liście, to bardzo proszę, abyś wkleił je w komentarzu, chętnie rozbuduję ten wpis o kolejne złote myśli. Pamiętaj, aby zawsze podawać autora, nawet wówczas, jeśli jesteś nim Ty ;-). Zwróć uwagę na to, jakie osobistości ze swoimi cytatami znalazły się w tym wpisie. Z pewnością każdemu będzie miło, jeśli znajdzie się wśród nich!

Top content